Perimetri fermuarly 36 × 90 dýuýmlyk ak kader sumkasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

önüm (1)

1. Suw geçirmeýän we çydamly:
Perimetri bolan kader sumkasy ýokary hilli PVC / PEVA materialdan ýasaldy, hlorsyz (sargyt kabul edilip bilner), ýylylyk bilen örtülen tikiş bilen gurluşyk, tikin bilen rezin fermuar bolup biler.PVC / PEVA inçeligi 8 mil (0,20mm, 0,15-0.55 sargyt kabul edilýär), agramy 300 funt (takmynan 150 kg), ulag üçin ygtybarly we çydamly.PVE ýa-da PEVA 100% suw geçirmeýän we syzdyryjy materialdyr.

2. Ulanmak aňsat :
Iň soňky sumka # CA33690A0 , onuň perimetri fermuar bilen 3 tarapy açyk, 2 sany çekiji fermuarly kader sumkasy, islendik tarapyny açmak üçin ulanylýar.Adingüklemegi we düşürmegi aňsatlaşdyrmak üçin fermuar # 5 fermuar bilen açylýar.

önüm (2)

3. Öň fermuar bilen gapdalynda uçýar, syzmagyna garşylyk görkezýär.
4. Daşky gurşaw üçin amatly materiallar (tertip boýunça): PVC / PEVA astymyz EN-71 ýa-da EU Enviromental 7P standartyna laýyk gelýär.Diňe güýçli çatryklara çydamlylygy we çydamlylygyny üpjün etmek bilen çäklenmän, janly we daşky gurşaw üçin hem zyýansyzdyr.
5. Goşmaça esbaplar (sargyt bilen): Şeýle hem goşmaça gözleg we sargyt ýaly goşmaça esbaplarymyz bar, kepeniň aşagy, galstuk, galstuk, goşmaça ID TAG, bellikli PE sumkasy we ş.m.
6. Öý jaýlanyş enjamlary, hassalary geçirmek, öýde we hassahanada ulanmak üçin zerur we amaly.Jynaza, adatdan daşary ýagdaý üçin ajaýyp.

önüm (3)
önüm (4)

Spesifikasiýa

Haryt belgisi # CA33690A0
Marka Helee eşik
Ölçegi Ulular
Ölçegleri 36 "X90" (91 X 228 CM)
Material PEVA / PVC / PE / VINYL
Gurluşyk Töwerekde ýylylyk bilen möhürlenen tikişler we fermuar.100% syzdyryjy subutnama.
Agram synpy Ykdysadyýet görnüşi, 100 KGS
Reňk Ak (beýleki reňk sargytlary kabul edýär)
Aýak barmak bellikleri (ID TAGs) 3 barmak belligini we birikdirilen açyk bellik jübüsini (PE sumka) öz içine alýar)
Keçeli paket NOOK (sargyt kabul ederlikli))
Fermuar görnüşi Perimiter fermuar (3 gapdal fermuar)
Fermuar maglumatlary 370 sm uzynlygyndaky 5 fermuar.2 sany plastmassa çekiji (sargyt boýunça metal ýa-da gulplar)
Kategoriýa Ykdysadyýet görnüşli ulag sumkasy
Hlor ýok (Ok (sargyt kabul ederlikli))
Işlediň 0 tutawaçlar
Galyňlyk 8mil (0,20 mm) (8-30 mil (kabul ediş tertibi 0,20 - 0,75 mm))
Gelip çykyşy Hytaý
Içki çyzgy (bedeniň aşagy) (Ok (sargyt kabul ederlikli)
Her hadysa 10PCS / KESE
Case Wight (KGS) 9.6 KGS

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler