“Mortem Kit”, “Keçeli Kit” 54 X 108 Keçeli Sahypa # SK54108A

Gysga düşündiriş:

Post mortem kepen toplumy adaty kader haltalaryna tygşytly alternatiwadyr.Bularyň hemmesi şahsy effektler üçin ulanylyp bilinýän, suwuklyklary saklaýan we ulanmaga taýyn bolan bir toplumly gaplama aýratynlygydyr.Keçeli toplum polietilen haltajyga gelýär, bu hem şahsy täsirleri saklamak üçin ulanylyp bilner.
Keçeli toplum, peselenleri dolandyrmagyň we kesgitlemegiň täsirli usulydyr, toplum doly, amatly gaplanýar we adaty kader haltasy ýaly agyr we agyr ýüklemezden ulanmaga taýyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

eňek gaýyş

Keçeli sahypa
Ölçegi: 54 "x 108" (137 x 274 sm, galyňlygy 0.03mm 100g / pc ýa-da 0.05mm 165g / pc)
Keçeli list, suwuklyklary saklamaga kömek edýän zygyr matadan ybarat.
Bu PE sahypasynyň bir bölegi,

aşagy

Underpad
Adatça, düşegi peşewiň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýar.
Tagta bedeniň ýokarsynda ýa-da aşagynda (amaly talaplara laýyklykda) ýerleşdirilýär we suwuklygy siňdirýär.
Ölçegi: 40 X 60 CM

36 72 SÖ .GI

Galstuklar, lenta
36 dýuým X 3, 72 dýuým x 2
Keçeli kagyzy daňmak, ammar ýa-da kadr sumkasy ýaly tarport bilen üpjün etmek üçin ulanyň.

GAN STIKER

Gan bedeniniň stikeri
Etiketka X 4
Gan bedenine duýduryş beriň, kepenka ýa-da PE sumkasyna ýelmäň.

TOE TAG

Aýak barmaklary
Indentifikasiýa maksatly simli ulanylýan 3 sany karton bölegi, desententiň ady, RM of RM, hassahana, wagt, maglumatlar, salgy we ş.m.

eňek gaýyş

Eňek gaýyş
Eňegiň aşagyndan geçmek üçin gaýyş, ony baglaň, durnukly saklaň.

ABSORBENT TOWEL

ABSORBENT TOWEL
Siňdiriji polotensa, inçe, has ýeňil polotensalar.
Guramak üçin has köp wagt sarp ediň, kagyzdan we PE-den ýasalan polotensalar.

Spesifikasiýa

Haryt belgisi # SK54108A
Marka Helee eşik
Keçeli sahypanyň ululygy 54 x 108 dýuým (137 x 274 sm, galyňlygy 0.03mm 100g / pc ýa-da 0.05mm 165g / pc)
Underpad 40 x 60 CM 20g / pc
Baglar 36 "X 3, 72" X 2 (trikota fabric mata)
Ganly stiker Etiketka X 4, Gan bedenine duýduryş beriň
Aýak barmaklary Indentifikasiýa maksatly simli ulanylan 3 sany karton bölegi
Eňek gaýyş Siňdiriji polotensa, inçe, has ýeňil polotensalar.

Guramak üçin has köp wagt sarp ediň, kagyzdan we PE-den ýasalan polotensalar.

Kategoriýa Ykdysadyýet görnüşli ulag
Hlor ýok Hawa
Işlediň 0 tutawaçlar
Galyňlyk 0.03mm - 0.05mm PE sahypasy
Gelip çykyşy Hytaý
Her hadysa 24 paket / CASE
Case Wight (KGS) 7.6KGS

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler