Ileňsiz Kid Apron, PEVA / PVC wiht adaty dizaýny, Kid Bib

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Hut şu çagalar çap etmek, bag, nahar bişirmek, perron aýratynlyklaryny iýmek, orta jübüli we dürli gurallaryň köpüsini saklamak üçin uly mümkinçilikleri döredýär, boýagdan ýa-da ýagdan çagalaryň eşiklerini zaýalamakdan ýüz öwürýär.
Berkidiji lenta dizaýny bilen, bu çaganyň çap etmegi, bagy, nahar bişirmegi, perron iýmegi çagaňyzy geýmegi we öçürmegi aňsatlaşdyrýar, kemeriň berkligini sazlamak hem aňsat, dizaýn çagaňyzy bogmaz, bu hakykatdanam peýdaly.
Çaganyň Apron / Bib ekologiýa taýdan arassa material PEVA-da ýasalýar we çap etmek hem zyýany ýok.
Apron ýeňil we çydamly, Uzak möhletli ulanmak üçin niýetlenen, suwdan goraýan marterialdan ýasalýar, gaplamak sumkasyndan aňsatlyk bilen çykýar, diňe el ýuwuň.
Perronyň uzynlygy 45 CM, uzynlygy 33 CM
Öý perdesi öý güýmenjesi ýa-da mekdebi, çagalar bagy, romm, bag we restoran üçin ajaýyp.

jikme-jiklik (2)
jikme-jiklik (1)

Öýjükli bir PE sumkasyna gaplanan perron, çykarmak aňsat we içeri girýär we ulanmak üçin çydamly wagtlar bolýar.

Jikme-jiklik

Bellik:Lightagtylyk we ekranyň sazlanmagy sebäpli elementiň reňki suratdan birneme tapawutlanyp biler.Dürli el bilen ölçemek sebäpli azajyk ölçeg tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

Material:100% ýokary derejeli PEVA ECO-gowrulan

Dizaýn:çalt lenta, kemeriň berkligini sazlamak aňsat, dizaýn çagaňyzy bogmaz, ortasynda uly jübini wiht

Munuň üçin amatly:Çagalar, çagalar, çagalar, gyzlar, oglanlar

Spesifikasiýa

Galyňlyk 4mil - 0,10 mm
Agram 65g / sany
SIZE BIR SIZE 33 x 45 sm
Gaplamak Kagyz kartoçkasy bolan PE sumkasyndaky 1 kompýuter, 50PCS / karton
Ptinting doly çap etmek, islendik dizaýn siziň logotipiňiz ýa-da suratlaryňyz hökmünde kabul edilýär.
Öndüriji Helee eşik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler