Veseňli Kid Apron, PEVA / PVC suw geçirmeýän material, reňk otagy üçin perron

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Hut şu çagalar çap etmek, bag, nahar bişirmek, perron aýratynlyklaryny iýmek, orta jübüli we dürli gurallaryň köpüsini saklamak üçin uly mümkinçilikleri döredýär, boýagdan ýa-da ýagdan çagalaryň eşiklerini zaýalamakdan ýüz öwürýär.
Çeňňek we aýlaw berkidiji dizaýn bilen, bu çaganyň çap etmegi, bagy, nahar bişirmegi, iýmitlenýän perrony çaganyňyzyň ony ýeňilleşdirmegine sebäp bolýar, dizaýn çagaňyzy bogmaz, bu hakykatdanam peýdaly.
Öýjükde suw geçirmeýän gorag, el ýuwmak, ýuwmak, aňsatlyk bilen süpürmek, uly bulaşyk, senetçilik, boýag taslamalary bilen meşgullanýan çagalar üçin suratkeş eşigini arassalamak aňsat.
Çaganyň “Apron / Bib” ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalýar we çap etmek hem zyýansyzdyr.
Apron ýeňil we çydamly, inçe, ýylmanak, çagalar üçin bel boýag köýnekçesini doly örtýär.
Onda jübüli, uzyn seleli, elastik çeňňek, tegelek ýakasy bar, çagalar üçin çilim, mekdep sungat sapagynda eşiklere boýag çalmagynyň öňüni alýar.
Perronyň uzynlygy 54 CM, ýeňi 42CM, döşi 43 sm
Öýjükli kartoçka bilen bir halta gaplanan perron, çykarmak aňsat we içeri girýär we ulanmak üçin dowamly wagt bolýar.

gyrmyzy örtük
gök örtük

Bellik

Lightagtylyk we ekranyň sazlanmagy sebäpli elementiň reňki suratdan birneme tapawutlanyp biler.Dürli el bilen ölçemek sebäpli azajyk ölçeg tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

Spesifikasiýa

Material  100% ýokary derejeli PEVA / PVC ECO-gowrulan
Dizaýn  çalt çeňňek we aýlaw berkidiji, dizaýn çagaňyzy sokmaz, ortasynda uly jübü
Erlikli  Çagalar, çagalar, çagalar, gyzlar, oglanlar
Galyňlyk  4mil - 0,10 mm
Agram 100g / sany
SIZE  BIR SIZE 54 x 42 sm
Gaplamak  Kagyz kartoçkasy bolan PE sumkasyndaky 1 kompýuter, 36PCS / karton
Ptinting  doly çap etmek, islendik dizaýn siziň logotipiňiz ýa-da suratlaryňyz hökmünde kabul edilýär.
Öndüriji  Helee eşik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler