6 sany berkidiji tutawaçly sumka syzdyryjy-subutly PVC / PEVA, # CB13696C06

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1 、 Qualityokary hilli material: Beden sumkasy ýokary hilli PVC / PEVA materialdan, doly syzdyryjy we çydamly, açyk we gyssagly gurşaw bilen.Iň ýokary göterijilik ukyby 200KGS, ähli ululygy diýen ýaly.
2 Use Ulanmak aňsat # # CB13696C06 kader sumkasyny dolandyrmak aňsat transport ulag üçin 6 sany berkidiji tutawaç bar.4-6 adam bilelikde daşaýarlar.Uly fermuar # 8 fermuar bilen açylýar we ýüklemegi ýeňilleşdirmek üçin iki sany çydamly fermuar tutawajyny öz içine alýar.
3 ir Daşky gurşaw üçin amatly materiallar (tertip boýunça): PVC / PEVA astymyz EN-71 ýa-da EU Enviromental 7P standartyna laýyk gelýär.Diňe güýçli çatryklara çydamlylygy we çydamlylygyny üpjün etmek bilen çäklenmän, janly we daşky gurşaw üçin hem zyýansyzdyr.
4 ra Goşmaça esbaplar (sargyt bilen): Şeýle hem goşmaça gözleg we sargyt ýaly goşmaça esbaplarymyz bar, kepeniň aşagy, galstuk, galstuk, goşmaça ID TAG, bellikli PE sumka we ş.m.
5 、 Öý jaýlanyş enjamlary, hassalary geçirmek, öýde we hassahanada ulanmak üçin zerur we amaly.Jynaza, gezelenç ýa-da beýleki açyk işjeňlikler üçin ajaýyp.Şeýle hem aw etini ýa-da öý haýwanlaryny daşamak üçin ulanylyp bilner.

Spesifikasiýa

Haryt belgisi CB13696C06
Marka Helee eşik
Ölçegi Ulular
Ölçegleri 36 "X96" (91 X 243.8 CM)
Material PEVA / PVC / PE / VINYL
Gurluşyk Töwerekde ýylylyk bilen möhürlenen tikişler, 100% syzdyryjy subutnama, fermuar.
Agram synpy Agyr wezipe, 200 KGS
Reňk GAR
Aýak barmak bellikleri (ID TAGs) 3 barmak belligini we berk bellik jübüsini (PE sumka) öz içine alýar
Keçeli paket NOOK (sargyt kabul ederlikli)
Fermuar görnüşi Konwert (egrilen) fermuar
Fermuar maglumatlary # 8 fermuar, uzynlygy 280 sm.2 sany güýçli metal tutawaç (sargyt boýunça gulplar)
Kategoriýa Agyr ulag sumkasy
Hlor ýok (Ok (sargyt kabul ederlikli)
Işlediň 6 tutawaç
Galyňlyk 22mil (0,55mm) (kabul ediş tertibi 8 - 30 mil (0,20 - 0,75 mm)
Gelip çykyşy Hytaý
Içki çyzgy (bedeniň aşagy) (Ok (sargyt kabul ederlikli)
Her hadysa 5 HK / CASE
Case Wight (KGS) 18KGS

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler