Iş üçin perron Wiht Pvc / Winil, ussahana üçin suw geçirmeýän perron

Gysga düşündiriş:

Ussahana üçin “Apron” suw geçirmeýän we ýeňil, ýeňsiz agyr iş.
Apron güýçli goragy üpjün eder, sizi ähli hapa işlerden, nahar bişirmek, balyk tutmak, bagbançylyk, otag arassalamak, garaage işi, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek, ekerançylyk, gap-gaç ýuwmak, aşhana ýagyny, ýag dökülmegi we iýmit tegmillerinden uzaklaşdyrar.
Iş üçin perron çydamly we aňsat ideg, ýeterlik derejede ýumşak we has oňat asylmagyna mümkinçilik berýär, perron ýuwulýan, aňsat arassalanýan, 100% gaýtadan işlenip bilinýän, ygtybarly hökmany dizaýn.Gaýtadan ulanyp bolýar.Hinguwmagyň zerurlygy ýok, diňe çygly mata bilen süpüriň.
Bir ululygy iň laýyk, Apron 100X75 CM, 40 X 30 dýuým, örtügi gowy.Apron, şahsy şekiliňize laýyk gelýän boýn we bil üçin dürli uzynlykdaky setirleri üýtgetmäge mümkinçilik berýär.
Apronyň galyňlygy 0,20MM (8mil), erkekler ýa-da aýallar üçin agyr iş üçin çydamly, adat galyňlyk görnüşini 0,10 - 0,35 mm (4 - 14 mil) sargyt edip biler.has köp iş gurşawy bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

boýn aýlawy
gaplamak üçin sumka

Perron kartoçka bilen bir PE ýa-da OPP sumkasyna gaplanýar ýa-da ýok, çykarmak aňsat we içeri girýär we ulanmak üçin dowamly wagt bolýar.

Bellik: lightagtylyk we ekranyň sazlanmagy sebäpli elementiň reňki suratdan birneme tapawutlanyp biler.Dürli el bilen ölçemek sebäpli azajyk ölçeg tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

Spesifikasiýa

Material 100% ýokary derejeli PEVA / PVC ECO-gowrulan
Dizaýn çalt gaýyş berkidiji, dizaýn boýnuňyzy basmaz, orta paket bilen sargyt kabul ediler.
Erlikli erkekler ýa-da aýallar hemmesi bir ululykda
Galyňlyk 0,10 - 0,35 mm (4 - 14 mil), galyňlyk tertibi kabul edilýär.
Agram 170g / sany
SIZE BIR SIZE100X75 CM, 40 X 30 dýuým, beýleki ululykdaky sargyt kabul edilýär.
Gaplamak PE ýa-da OPP sumkasyndaky kagyz kompýuter, 36PCS / karton
Ptinting doly çap etmek, islendik dizaýn siziň logotipiňiz ýa-da suratlaryňyz hökmünde kabul edilýär.
Öndüriji Helee eşik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler